Coronavirus

Het nieuws rond het coronavirus zal u niet zijn ontgaan. Om te zorgen dat wij de zorg kunnen blijven leveren hebben wij moeten besluiten een spoedrooster in te voeren.

De praktijk is gewoon open voor spoedgevallen. Onder spoedgevallen wordt verstaan:

    – levensbedreigende situaties

    – aandoeningen of klachten waarbij uitstel schadelijk is

Daar waar mogelijk zullen wij uw vragen zoveel mogelijk telefonisch afhandelen en waar nodig beoordelen wij patiënten, in de praktijk of tijdens een huisbezoek

De deur van de praktijk is gesloten. U kunt alleen geholpen worden na telefonisch overleg. Het heeft dus geen zin om zonder afspraak naar de praktijk te komen. Mogelijk moet u door drukte wel iets langer wachten voor u iemand aan de telefoon krijgt. Voor spoedgevallen waarbij dit wachten niet verantwoord is belt u 0222-321123 optie 1. 

Als u denkt besmet te zijn met het coronavirus kom NIET naar de huisartsenpraktijk. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. Neem telefonisch contact met ons op. Indien nodig zal u in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte naast de Zandkoog (in Den Burg) worden beoordeeld door een van de Texelse huisartsen op een speciaal “hoestspreekuur” ofwel wordt u middels een visite thuis beoordeeld.

Houdt u de website in de gaten voor het laatste nieuws over de praktijk. Actuele informatie kunt u raadplegen via deze link: Richtlijnen Coronavirus.   Voor meer informatie is er ook de website van het RIVM www.rivm.nl en thuisarts www.thuisarts.nl.

Vanaf maandag 1 juni kunnen alle Nederlanders met corona-achtige klachten zich zelfstandig aanmelden voor een test. De informatie hiervoor kunt u teruglezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

De aanmelding, uitnodiging en testuitslag verlopen via een landelijk computersysteem. Dit systeem geeft geen terugkoppeling van de uitslag aan de huisarts. Het kan dus voorkomen dat de huisarts hier naar kan vragen of u hier bent geweest en of u de uitslag kan doorgeven aan de praktijk voor registratie in uw dossier.

Op de website van Thuisarts staat ook een corona-vragentest. Na een aantal vragen over de gezondheid krijgt u relevante informatie en een advies of er mogelijk sprake is van COVID-19. Belangrijk om te weten is dat deze test geen vervanging is van een contact met de huisarts.

Wij danken u voor uw begrip en hopen samen de uitbreiding van het virus te kunnen beperken!

mede namens alle praktijk medewerkers,

Jacquelien Dros, Jan Hoekstra en Josine Blanksma